Szálkai Sport Egyesület

A Szálkai Sport Egyesület, amely 1993-ban került megalapításra a 2011 év során céljaiban, tevékenységében megújításra került. Az egyesület tagsága kihasználva azt a gyönyörű természeti környezetet, amely körülveszi a lakóhelyünket a természetben űzhető sportágakra kívánt külön figyelmet fordítani. Kiemelt céljaink közé emeltük a tájfutás és a természetjárás népszerűsítését valamint a sporttevékenységen keresztül az egészséges életmódra nevelést, rekreációt.

A tevékenységünk során felmerült igények alapján szeretnénk a Szálkán és a szálkaiak által űzött sporttevékenységeket összefogni, szervezését segíteni, megvalósulását anyagi eszközökkel biztosítani.

Szeretnénk a település életében sportprogramokkal, versenyekkel, egészséges életmódra nevelési tanácsadással megjelenni. Jelenleg a település általunk ismert, aktív sport tevékenységet végző lakói az egyesület tagságát erősítik. Törekszünk a passzív lakosság bevonására, a munkák megismertetésére, ezáltal próbálva elérni nemcsak a sportban által nyerhető egyedi vitalitást, de a közösség fejlesztését is.

Az egyesületünk nem csak szervezetében közhasznú, de céljaiban is. Az egyesület vállalkozói tevékenységet nem végez, működése a tagdíjakból és a támogatásokból kerül finanszírozásra.

Horváth Árpád
elnök